Onderhoud

 

 

 

 

 

FP 16 E L - 5100
onderhoud Regelmatige reiniging en smering van de projector zijn van het grootste belang zowel voor de kwaliteit van beeld en geluid als voor de levensduur van de projector. Daarom moeten onderstaande voorschriften nauwgezet worden opgevolgd. Daar smering en reiniging steeds na een bepaald aantal draai-uren moeten geschieden, is het raadzaam een logboek bij te houden waarin de data der voorstellingen, het aantal draai-uren per voorstelling, alsmede de data van onderhoud, smering en vervanging van ondendelen noukeurig worden aangetekend.
Attentie Reiniging mogen slechts die onderdelen worden gedemonteerd, waarbij dit in onderstaande voorschriften is vermeld. Alle andere onderdelen kunnen slechts in de fabriek of door vaklieden worden ingesteld en mogen derhalve niet worden gedemonteerd.
voorschriften voor het reinigen Houd de filmweg goed schoon, vooral de leischoenen, de zij-delingse leirollen en de loopvlakken van filmbaan, de aandrukrol en de sprockets. Dit verlengt de levensduur van de projector en van de film. Demonteer voor het reinigen de leischoenen door ze omlaag, resp. omhoog te trekken. Bij de montage hun veer in de inkeping in de beugel laten vallen en ze omhoog, resp. omlaag drukken. Reinig de sprockets met het meegeleverde borsteltje. Verwijder vastgekoekt vuil door er met een vinger over te wrijven. GEBRUIK HIER NOOIT EEN METALEN VOORWERP. Het kleinste krasje op de tamboer veroorzaakt al voorgoed onrust in beeldstand! Reinig telkens voor het inleggen van een film zorgvuldig de filmbaan en het aandruk-scheentje. N.B. Vergeet niet dat elk krasje op de loopvlakken een bron is voor vuilafzetting, vooral bij nieuwe filmkopieën die een veel zachtere emulsie-laag hebben dan oude.
objectief Het oppervlak van het objectief is speciaal behandeld zodat reflectie verliezen worden verminderd en een grote lichtwinst wordt verkregen. Bij de reiniging moeten de volgende punten nauwkeurig in acht worden genomen. -Raak het glasoppervlak nooit met de vingers aan. -houd het objectief met het te reinigen oppervlak naar beneden en borstel het voorzichtig af met een kameel of marterharen penseeltje. -wrijf het glasoppervlak vervolgens voorzichtig af met een zachte linnen doek, b.v. een vaak gewassen zakdoek. Indien nodig mag men het even beademen. Als het glasoppervlak vet is, moet het worden gereinigd met een doekje dat iets bevochtigd is met alcohol, en met een droog zacht linnen doekje worden nagewreven.
projectie lamp Neem de lamp uit de lamphouder en reinig de voorkant met een zacht doekje. Raak het glaslichaam van de lamp nooit met de vingers aan. Indien wel, reinig dit dan met alcohol.
warmte reflecterend filter Reinig dit filter aan beide zíjden net een zacht doekje.
geluidaftast systemen Reinig met een zacht penseel de oppervlakken die in aanraking komen met de film. Als het vuil moeilijk te verwijderen is, gebruik dan een weinig alcohol. Voor het inzetten van een nieuw belichtingslampje, dit eerst zorgvuldig vrij maken van stof en vingerafdrukken. Als de projector geschikt is voor het opnemen en - of weergeven van magnetisch geluid, de nagneetkoppen nooit met een metalen voorwerp aanraken.
vlinder Reinig de vlinder om de 50 uur
voorschriften voor het smeren Bij elke projector worden geleverd:
1 flesje Spirax EP90 olie, type EL 4809
1 tube kogellagervet, type EL 4850
1 tube grafietvet, type EL 4852
1 tube instrumentenvet, type EL 4853
1 bus Esso Handy olie.
opzetmechanisme N.B. Gebruik voor het oliebad van het opzetmechanisme uitsluitend Spirax EP90 olie!
Vernieuw de olie na de eerste 50 werkuren en daarna iedere 500 uren. Handel hiertoe als volgt:
.Neem de kap van de projector. Draai de bevestigingsschroeven van de eindversterker los en kantel de versterker naar voren.
. Neem slang 2 (fig.5) uit zijn klemmen, tap de olie af en bevestig slang 2 weer.
. Plaats de projector horizontaal.
. Verwijder schroef 1 en vul het mechanisme met spirax Ep90 olie (ca. 12 cc) tot het olieniveau in slang 2 reikt tot de witte streep op het projectorhuis. Sluit slang 2 en het messing ontluchtingspijpje van het oliebad nooit af!
. Draai schroef 1 weer in de vulopening, klap de eindversterker weer terug en plaats de kap op de projector.
tandwielen . Na iedere 100 werkuren iets invetten net grafietvet EL 4852.
.Tevens enkele druppels Esso Handy olie in de holle as van het grote tussenwiel spuiten.
. Niets demonteren!
schanierpunten .Na iedere 100 werkuren smeren met een druppel Esso Handy olie.
. Niets demonteren!
assen van sprockets en filmspoelen . Na iedere 25 werkuren een druppel Esso Handy olie in de met geel gemerkte punten laten vallen.
riemen van boven en onderspoelarm . Steeds iets vettig houden.
assen van lei-rollen Na iedere 25 uur:
. De rollen van hun assen nemen en ze in- en uitwendig met tetra reinigen.
. de assen met een doekje schoonvegen, er een druppel Esso Handy olie op laten vallen en met de vinger uitwrijven.
.iedere rol weer op zijn oorsprongkelijke plaats monteren, ze niet verwisselen!
.Controleren of de rollen licht lopen en of ze de sprockets en of ze de sprokets niet raken.
! Verwijder steeds alle overtollige olie, smeer nooit de lichtklep in het vlinderhuis.